Carl Holmberg

Historiska institutionen, Göteborgs Universitet 
Renströmsgatan 6
Box 200
405 30 GÖTEBORG
Tel: 031-786 4513
email: carl.holmberg@history.gu.se

Fil Dr-dissertation: Längtran till landet: civilisationskritik och
framtidsvisioner I 1970-talets regionalpolitiska debatt.
Göteborgs
universitet 1998